ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηλεκτρονικό ψάρεμα (Phishing)
Για να μπορέσετε να προστατευτείτε, πρέπει πρώτα να μάθετε να αναγνωρίζετε.

Όπως ακριβώς και στην φύση, το σκηνικό του ηλεκτρονικού ψαρέματος αποτελείται από αρπακτικά και θηράματα. Τα αρπακτικά είναι...

Read more

Κατηγοριοποίηση & Ταξινόμηση των Περιστατικών Ασφάλειας Πληροφοριών. Πως επηρεάζουν την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνία.

Σύμφωνα με το ISO/IEC 27000, ως περιστατικό ασφάλειας πληροφοριών ορίζεται ένα ή μια σειρά από ανεπιθύμητα ή απρόβλεπτα συμβάντα ασφάλειας...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3