Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένα άτομα λαμβάνουν περισσότερα μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος και κακόβουλου λογισμικού στο Gmail τους

Όπως ακριβώς και στην φύση, το σκηνικό του ηλεκτρονικού ψαρέματος αποτελείται από αρπακτικά και θηράματα. Τα αρπακτικά είναι...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Κατηγοριοποίηση & Ταξινόμηση των Περιστατικών Ασφάλειας Πληροφοριών. Πως επηρεάζουν την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνία.

Σύμφωνα με το ISO/IEC 27000, ως περιστατικό ασφάλειας πληροφοριών ορίζεται ένα ή μια σειρά από ανεπιθύμητα ή απρόβλεπτα συμβάντα ασφάλειας πληροφοριών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

1.1.1.1 For Families

Η Νέα DNS της Cloudflare για να μπλοκάρετε κακόβουλο λογισμικό και περιεχόμενο «ενηλίκων»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ